Kalender

Kommende gudstjenester og møder:

Søndag d. 6 juni:
Morgenmad fra 9:30 til 10:30
Gudstjeneste fra kl. 10:30
Mødeleder: Christen Lundager
Taler: Peter Tinggaard

Søndag d. 13 juni:
Mødeleder: Jofrid Tinggaard
Taler: Winterford Barua (en af vores missionærer)
Ingen spisning, men der vil være kaffe og te.

Søndag d. 20 juni:

Mødeleder: Jan Nielsen.
Møde med et særligt tema, som Jan vil dele med os …
Taler: Hele forsamlingen

Ekstra menighedsmøde torsdag d. 24 juni kl 19
I forlængelse af vores årsmøde i maj, havde vi en snak om menighedens fremtid i forhold til vores bygningssituation. Det åbnede en række spørgsmål, som menigheden ikke var klar til at besvare endeligt ved det møde: Fx: Har vi råd til de bygninger, som vi er i? Skulle vi i stedet købe en bygning (enten den, vi har, eller en anden), så vi kunne få lavere månedlig udgift? (Der kommer et referat fra mødet i næste uge – for dem, der ikke var til årsmødet, så I også kan blive opdateret). 

Derfor blev det besluttet, at vi som menighed skulle mødes igen inden sommerferien for at drøfte vores bygningssituation. Lad os være åbne for, at Gud kan lede os igennem denne proces. På overfladen kan det virke som en praktisk diskussion om økonomi (hvordan får vi mest ud af vores penge?), men det handler om langt mere end dette. Det handler om menighedens fremtid og om, hvad Gud vil med os. Hvad er hans mål og visioner for Assentoft Frikirke? Hvordan lykkes vi bedst i at nå den by, som Gud har sat os i? 

Vi mødes i menighedens lokaler og ledelsen vil indlede mødet med et oplæg til hele bygningssituationen med overvejelse af fordele og ulemper ved forskellige løsninger. Derefter vil resten af mødet handle om dette og der vil således være god tid til at høre forskellige synspunkter …

 

Vi holder sommerferie fra gudstjenester igennem alle de uger, hvor skolerne holder sommerferie, men vi planlægger at lave nogle åbne haver arrangementer, så vi kan mødes alligevel. Mere info kommer senere …