Kalender

Kommende gudstjenester og møder:

Det tema, som vi fokuserer på i dette år er “Livskald og gaver”, og vi fortsætter med at arbejde med dette i September måned.
Søndag d. 29 august:
INGEN GUDSTJENESTE
Søndag d. 5 september – med morgenmad fra kl. 09:30.

Mødeleder: Christen Lundager
Lovsang: Peter Tinggaard og Henrik Østergaard
Ingen taler, da vi vil blive konkrete i forhold til det med livskald og gaver, og vi vil skabe plads for, at forskellige mennesker kan dele et område, som de brænder for, hvorefter vi vil tage os tid til at bede for dette. Så overvej venligst, om du skal bruge nogle minutter på at dele noget, som du brænder for … hvorefter vi vil stå sammen med dig i bøn …

Søndag d. 12 september – ingen spisning, men kaffe og te. 
Mødeleder: Peter Tinggaard
Lovsang: Mette Poulsen
Taler: Henrik Kjeldsen.

Søndag d. 19 september – med morgenmad fra kl. 09:30
Mødeleder: Frank Linnebjerg 
Lovsang: Jane-Lis Kjeldsen
Taler: Mirjam E. Rasmussen
Info om børnekirke
En af vores største udfordringer som menighed igennem det sidste halve år har været, at vi har færre og færre børn og at børnekirke området derfor er blevet skruet mere og mere ned. Men som ledelse har vi snakket med forældre fra børnefamilierne og det er blevet meget tydeligt for os, at vi er nødt til at have noget børnekirke, hvis det fortsat skal give mening for børnefamilierne at komme. 
Samtidigt har Gudrun Simonsen oplevet, at Gud har udfordret hende i forhold til børnene flere gange og hun har nu valgt, at hun i efteråret vil stå for børnekirke ved 2 gudstjenester hver måned. 
Her får I programmet for vores møder i Oktober måned: 
Søndag d. 3 oktober med morgenmad fra kl. 9:30.
Mødeleder: Jofrid Tinggaard
Taler: Peter Tinggaard
Børnekirke ved Gudrun Simonsen
Søndag d. 10 oktober (kun kaffe og te) 
Mødeleder: Christen Lundager
Fokus på nådegaver og erfaringer med at blive brugt af Gud
5-10 min. ved forskellige personer fra menigheden. 
Børnekirke ved Gudrun Simonsen

 

Søndag d. 17 oktober med morgenmad fra kl. 9:30
Mødeleder: Gudrun Simonsen
Taler: Gitte Nielsen

MENIGHEDSDAG lørdag d. 30 oktober
Igen i år skal vi som menighed holde en lørdag sammen ude på Sjellebro. Vi starter med morgenmad kl. 09 og fortsætter med program formiddag og eftermiddag, hvor hele dagen afsluttes ved aftensmaden. Vi udsender et særligt program til denne dag senere, men kan allerede nu afsløre, at der (som lovet) bliver god tid til at snakke og afslutte vores proces i forhold til menighedens lokaler.