Virkevangen 2, DK-8960 Randers SØ
Tlf. 42348115
© 2018 Assentoft Frikirke - “Fabrikken”
ASSENTOFT FRIKIRKE

Hvem er vi?

Selvstændigt kristent fællesskab siden 1995

Assentoft Frikirke - også kaldet “Fabrikken” - blev startet i 1995 som en udplantning fra “Den Evangeliske Frikirke” i Randers. Over årene er fællesskabet vokset og har i dag fast bopæl i den tidligere madrasfabrik på Virkevangen 2 i Assentoft. Fællesskabet tæller ca. 60 medlemmer og desuden en del venner og gæster til specielle lejligheder. I slutningen i af 2015 tog menigheden et nyt skridt ved at ansætte to deltidsmedarbejdere, henholdsvis en børn- og ungemedarbejder og en halvtidspræst. Menigheden er et såkaldt “godkendt trossamfund” og er medlem af netværksorganisationen FrikirkeNet.

Hvad tror vi på?

Menigheden er bygget på klassisk nytestamentlig kristendom. Vi ønsker at lægge vægt på det centrale i evangeliet, som Jesus Kristus kom for at give til alle, der vil tage imod det. Evangeliet er i følge Bibelen de glædelige nyheder om, at Gud tager imod alle mennesker og ønsker fælleskab med os baseret på hans unikke frelsesplan: Han rækker ud til os og har igennem Jesus Kristus, som han sendte for at købe os fri fra syndefaldet og dets konsekvenser. Vi har igennem troen på Jesus Kristus (og det han har gjort for os) fået mulighed for at leve sammen med Gud både i vores tid på jorden og på den anden side af døden. Fælles for os alle er, at vi på et tidspunkt i livet personligt har erfaret virkeligheden af, at få vores synd tilgivet og få denne nye start på tilværelsen, hvor vi ikke længere er adskit fra Gud pga. syndefaldet, men har fået kontakt til Gud som en overnaturlig kærlig far, der på mangfoldige måder lader os erfare, at han er os nær. Vi har et mål om altid at have disse tre centrale begreber for øje i vores forkyndelse: KÆRLIGHED ACCEPT TILGIVELSE  

Bibelsyn

I menigheden har vi det grundlæggende syn på Bibelen, at den er Guds inspirede og lutrede ord, dvs. at dens ganske menneskelige forfattere er blevet drevet og inspireret af Guds ånd - Helligånden - til at nedskrive åbenbaring fra Gud til mennesker. Skrifterne der er med i den officielle bibel (kaldet “kanon”) har en kvalitet over sig, som gør at de anses for troværdige at studere som åbenbaring på forskellige niveaer. For ikke at danne grobund for groteske misforståelser, er det for os vigtigt, at Bibelen læses og udlægges i respekt for komplekse sammenhænge (kulturelle, historiske, sproglige og relationelle). Vi anvender princippet om, at “skrift forklarer skrift” og “summen af Guds ord er sandheden” og forsøger at holde os inden for den tolkning, der er rimelig i en given helhed. Her anlægger vi det perspektiv, at vores liv, lære og praksis altid skal stemme overens med det centrale i det nye testamente.

Det almene præsteskab og tjenestegaver

Assentoft Frikirke har i hele sin levetid set det som en kerneværdi, at alle har noget at bibringe fællesskabet. Vi holder fast ved den nytestamentlige sandhed, som blandt andre reformatoren Martin Luther kæmpede for at vægtlægge: “At der kun er én mellemmand mellem Gud og mennekser = Jesus Kristus og derfor er alle troende en del af et “kongeligt præsteskab”, så alle kan bidrage med det, de er blevet givet af Gud.” Vi tror også på, at Gud rejser særlige tjenester op i form af personer med særlig udrustning til at opbygge og udruste menigheden til at virke for Gud. Derfor ønsker vi at anerkende og gøre brug af forskellige gaver og tjenester. Vores præst er blot én blandt disse tjenester. Han fungerer primært som (bibel-)lærer og evangelist (udadvendt forkynder), men der er mange andre unikke tjenester og gaver i fællesskabet, herunder tjenester inden for omsorg, praktiske tjenester, administration, medie- /teknik, bøn, profeti, undervisning m.v. Mangfoldighed er nøgleordet og så bliver det aldrig kedeligt at være et fællesskab.

Hvem er vi?

Selvstændigt kristent fællesskab

siden 1995

Assentoft Frikirke - også kaldet “Fabrikken” - blev startet i 1995 som en udplantning fra “Den Evangeliske Frikirke” i Randers. Over årene er fællesskabet vokset og har i dag fast bopæl i den tidligere madrasfabrik på Virkevangen 2 i Assentoft. Fællesskabet tæller ca. 60 medlemmer og desuden en del venner og gæster til specielle lejligheder. I slutningen i af 2015 tog menigheden et nyt skridt ved at ansætte to deltidsmedarbejdere, henholdsvis en børn- og ungemedarbejder og en halvtidspræst. Menigheden er et såkaldt “godkendt trossamfund” og er medlem af netværksorganisationen FrikirkeNet.

Hvad tror vi på?

Menigheden er bygget på klassisk nytestamentlig kristendom. Vi ønsker at lægge vægt på det centrale i evangeliet, som Jesus Kristus kom for at give til alle, der vil tage imod det. Evangeliet er i følge Bibelen de glædelige nyheder om, at Gud tager imod alle mennesker og ønsker fælleskab med os baseret på hans unikke frelsesplan: Han rækker ud til os og har igennem Jesus Kristus, som han sendte for at købe os fri fra syndefaldet og dets konsekvenser. Vi har igennem troen på Jesus Kristus (og det han har gjort for os) fået mulighed for at leve sammen med Gud både i vores tid på jorden og på den anden side af døden. Fælles for os alle er, at vi på et tidspunkt i livet personligt har erfaret virkeligheden af, at få vores synd tilgivet og få denne nye start på tilværelsen, hvor vi ikke længere er adskit fra Gud pga. syndefaldet, men har fået kontakt til Gud som en overnaturlig kærlig far, der på mangfoldige måder lader os erfare, at han er os nær. Vi har et mål om altid at have disse tre centrale begreber for øje i vores forkyndelse: KÆRLIGHED ACCEPT TILGIVELSE  

Bibelsyn

I menigheden har vi det grundlæggende syn på Bibelen, at den er Guds inspirede og lutrede ord, dvs. at dens ganske menneskelige forfattere er blevet drevet og inspireret af Guds ånd - Helligånden - til at nedskrive åbenbaring fra Gud til mennesker. Skrifterne der er med i den officielle bibel (kaldet “kanon”) har en kvalitet over sig, som gør at de anses for troværdige at studere som åbenbaring på forskellige niveaer. For ikke at danne grobund for groteske misforståelser, er det for os vigtigt, at Bibelen læses og udlægges i respekt for komplekse sammenhænge (kulturelle, historiske, sproglige og relationelle). Vi anvender princippet om, at “skrift forklarer skrift” og “summen af Guds ord er sandheden” og forsøger at holde os inden for den tolkning, der er rimelig i en given helhed. Her anlægger vi det perspektiv, at vores liv, lære og praksis altid skal stemme overens med det centrale i det nye testamente.

Det almene præsteskab og tjenestegaver

Assentoft Frikirke har i hele sin levetid set det som en kerneværdi, at alle har noget at bibringe fællesskabet. Vi holder fast ved den nytestamentlige sandhed, som blandt andre reformatoren Martin Luther kæmpede for at vægtlægge: “At der kun er én mellemmand mellem Gud og mennekser = Jesus Kristus og derfor er alle troende en del af et “kongeligt præsteskab”, så alle kan bidrage med det, de er blevet givet af Gud.” Vi tror også på, at Gud rejser særlige tjenester op i form af personer med særlig udrustning til at opbygge og udruste menigheden til at virke for Gud. Derfor ønsker vi at anerkende og gøre brug af forskellige gaver og tjenester. Vores præst er blot én blandt disse tjenester. Han fungerer primært som (bibel-)lærer og evangelist (udadvendt forkynder), men der er mange andre unikke tjenester og gaver i fællesskabet, herunder tjenester inden for omsorg, praktiske tjenester, administration, medie-/teknik, bøn, profeti, undervisning m.v. Mangfoldighed er nøgleordet og så bliver det aldrig kedeligt at være et fællesskab.
© 2018 Assentoft Frikirke - “Fabrikken”
ASSENTOFT FRIKIRKE